No. 107

[뉴시스]울산마두희축제에 35만명 다녀가...문화중구 새 관광자원

  관리자   

Date : 2015-10-27(11:24) hit : 2973
  .10.18.JPG 뉴시스_2015.10.18.JPG   .10.18_2.JPG 뉴시스_2015.10.18_2.JPG   .10.18_3.JPG 뉴시스_2015.10.18_3.JPG  

List
이전 글   [부산일보]'울산마두희축제'서 전통놀이 즐기자 관리자 10/27 2996
다음 글   [뉴시스]마두희보러 왔어요 관리자 10/27 3217 
(우)44529 울산 중구 새즈믄해거리 37 전화 : 052-244-2008

COPYRIGHT © 2014울산마두희축제. ALL RIGHTS RESERVED.
페이스북
주최, 주관 : 울산마두희축제 추진위원회

후원 : 울산광역시, 울산광역시중구청    장소 : 중구 원도심 및 성남동 태화강 일원